شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمدیریت مبارزه با آفات بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مدیریت مبارزه با آفات

پروکلیم فیت

پروکلیم فیت Proclaim fit wg 50% مخلوطی از دو حشره کش قوی است که بسیاری از افات و به خضوص لارو پروانه ها را به خوبی کنترل مینماید.لاروکشی بسیار موثر است که اثر تماسی و گوارشی داشته و بهترین ابزار برای مدیریت کنترل مقاومت افات به حشره کش های رایج محسوب میشود . به صورت گرانول وتابل عرضه میشود و…

  • خانه
  • مدیریت مبارزه با آفات
error: عدم امکان کپی مطالب