شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمدیریت سفیدک در تاکستانها بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مدیریت سفیدک در تاکستانها

سفیدک پودری انگور (سیاه بور) Grapevine powdery mildew

سفیدک پودری انگور (سیاه بور) Grapevine powdery mildew پیشگفتار انگور یکی از مهمترین محصولات باغی ایران است و 18.3درصد از تولید میوه کشور به این محصول اختصاص دارد. حدود 12 درصد از زمینهای کشاورزی کشور زیر کشت (حدود 336 هزار هکتار) انگور میباشد. این محصول علاوه بر تازه خوری به صورت کشمش، آب میوه و آب غوره نیز استفاده میشود.…

  • خانه
  • مدیریت سفیدک در تاکستانها
error: عدم امکان کپی مطالب