شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمبارزه با علف هرز بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مبارزه با علف هرز

استوکلر

استوکلر Acetochlor ec 50% نام شیمیایی : chloro-n-ethoxymethyl-6-ethylacet-o-toluidide 2 ماده موثر : علفکش استوکلر از گروه کلر استامید 500 گرم در لیتر به صورت امولسیون شونده سمیت : 2148 mg/kg درجه سمیت : احتیاط   who toxicity class =3 HRAC GROUP :K3 PHI : 40 DAYS ADI : 0/01 MG/KG MRL : 0/1 mg/kg علفکشی است انتخابی , پیش رویشی و…

مدیریت علف هرز سس در مزارع یونجه

  استفاده از بذور خالص برای کاشت یونجه · استفاده از کودهای غیر آلوده به سس · كاشت یونجه در اواخر تابستان یا در پاییز به جای بهار آلودگی اولیه سس را با رسیدن فصل سرما از میان می برد. · كاشت با تراكم بالا ایجاد سایه نمی نماید و از جوانه زدن سس جلوگیری به عمل می آورد .…

تاثیر کود سبز بودن گیاهان عطری بر روی علف هرز

  Introduction •         کاهش ورود نهاده های شیمیایی به سیستم های کشاورزی وعلاقه مجدد به استفاده از گیاهان پوششی درکنترل علف های هرز ایجاد شده است. •         استفاده از گیاهان پوششی برای کنترل علف های هرزدرمحصولات تابستانه وبرخی لگوم ها یاغلات زمستانه به عنوان مالچ زنده موردتوجه قرارگرفته است. •         اختلاط کودسبزدرخاک می تواند به  میزان قابل توجهی تراکم وبیوماس…

باقیماندن علفکشها در خاک

•         پیشگفتار موضوع باقیمانده علف کش درخاکهای زراعتی بارهای بار مطرح شده است .نگرانی این است که سمهایی علف کش که امسال مورد ا ستفاده قرار می گیرند ممکن است انتقال یابند وبه گیاهان کوچکی که سال آینده رشد می کنند آسیب برسانند .موضوعات بحث شده دراین مقاله این است که سم های علف کش چطور درمحیط تجزیه می شوند؟…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها