شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمبارزه با علفهای هرز مزارع زعفران بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مبارزه با علفهای هرز مزارع زعفران

کاشت ، داشت و برداشت زعفران

مقدمه زعفران از گیاهان بومی فلات ایران است. کشت این گیاه از گذشته دور در بسیاری از مناطق مرکزی ایران متداول بوده است؛ به طوری که در اوایل ظهور اسلام نثار کردن درهم و زعفران در ایران و بخصوص در شهر قم رواج داشته است. از نوشته کتاب تاریخ قم ( ص ۱۲۱ ) معلوم می شود که در اکثر…

  • خانه
  • مبارزه با علفهای هرز مزارع زعفران