شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمبارزه با شپشک بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مبارزه با شپشک

شپشک سیاه زیتون

Saissetia oleae (Olivier) (Hem.:Coccidae)   این شپشک تا چند سال پیش زیان‌آورترین آفت درختان زیتون بـوده، ولـی اکنـون چند سالی است که از اهمیت آن کاسته شده ‎است. با این وجود در منطقه‏ سـیاه‎ پـوش طارم سفلی در استان قزوین ، هنوز حشره از تـراکم جمعیتـی بـالایی برخـوردار اسـت. همچنین به صورت پراکنده روی برخی از درختان و بوته‏های زینتی…

error: عدم امکان کپی مطالب