شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمبارزه با آفات چوبخوار بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مبارزه با آفات چوبخوار

سوسک سرشاخه خوار رزاسه

مدیریت سوسک سرشاخه خوار رزاسه Ospheranteria coerulescens Redtenbacher پیشگفتار سوسک سرشاخه خوار رزاسه،( Ospheranteria coerulescens Redtb  ( Col.: Cerambycidae  ،  که در دهه هاي گذشته به عنوان یکی از آفات درجه دو براي میزبانان مختلف از جمله درختان میوه سردسیري هسته دار ودانه دار شناخته میشد، در حال حاضر با بروز و تداوم پدیده خشکسالی به یکی از آفات مهم…

کرم خراط – ( پروانه فری) – Zeuzera pyrina

مدیریت تلفیقی کرم خراط ( پروانه فری ) ( Zeuzera pyrina L. ( Lep.: Cossidae پیش گفتار کرم خراط ( Zeuzera pyrina L. ( Lep.: Cossidae   یکی از مهمترین آفات چوبخـوار در کشـور مـا اسـت. خسـارت آفت از نیمه دوم دهه ۷۰ خورشیدی به دلیل بروز خشکسالیهای متـوالی رو بـه گسـترش نهـاد. خسـارت آفـت بـا نفـوذ لاروهـای سـن یـک…

  • خانه
  • مبارزه با آفات چوبخوار
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها