شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدمبارزه با آفات زنبور عسل بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: مبارزه با آفات زنبور عسل

کنه واروآ مهمترین آفت زنبور عسل

کنه واروآ مهمترین آفت زنبور عسل در تابستان ١٣٦٣ گزارشاتی از نقاط مختلف استانهای آذربایجان شرقی و غربی مبنی بر وجود کنه واروآ در زنبورستانهای این مناطق به وزارت کشاورزی واصل شد و متعاقب آن با بررسیهایی که به عمل آمد، معلوم شد زنبورستانهای کشور اغلب به این کنه آلوده بوده و خساراتی نیز به بار آورده است.   مشخصات…

  • خانه
  • مبارزه با آفات زنبور عسل
error: عدم امکان کپی مطالب