شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدلوتئين بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: لوتئين

سبزی و سبزیکاری

مقدمه: تعريف سبزي: ســبزي به قســمتهاي مختلف قابــل خوردن گياهان علفــي اعم از برگ، دمبرگ، ســاقه، ميوه، گل، ريشــه، غنچه، دانه و ... و يا قســمتهاي زير زميني مانندغده، پياز و ... اطلاق ميگرددكه به صورت خام، پخته، خشك شده، پودر شده، يخ زده و يا كنسرو شده و يا به صورت فرآورده هايي به مصرف تغذيه انسان ميرسد .…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها