شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدقارچ کش بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: قارچ کش

بردو فیکس ۱۸ %

BORDEAUX FIX 18% ترکیب بردو با فرمولاسیون جدیدی در حالت سوسپانسیون بنام بردو فیکس ۱۸% ارائه شده که کارایی کنترل بیماریهایی قارچی و باکتریایی را دارا میباشد. سموم معدنی بر سموم سنتتیک ارجحیت دارند و با توجه به مشکلات زبست محبطی ، بردو فیکس ۱۸% جزء سموم معدنی انگشت شماری است که در کشاورزی ارگانیک توصیه میشود. گرچه برتری خاصیت…

آلتو کومبی

سیپروکونازول + کاربندازیم Sc 42% فرمول شیمیایی : Algha_ (4-chlorophenyl) alpha ( 1-cyclopropylethyl)1H-1,2,4-triazole-1-ethanol methyl - 1H - benzimidazol - 2 yl- carbamate ماده موثر : 120 گرم سیپروکونازول + 300 گرم کاربندازیم در لیتر به عنوان قارچ کش با فرمولاسیون سوسپانسیون سمیت : mg/kg 2000 درجه سمیت : ضعیف دوره کارنس :21 روز آلتو کومبی قارچ کشی است سیستمیک که…

تری دمورف

تری دمورف نام عمومی : tridemorph فرمولاسیون : 75% EC LD50 :650mg/kg دوره کارنس : 14 تا 34 روز   این قارچ کش در بازار با نام تجاری کالیکسین calixin75% EC موجود است .قارچ کشی است محافظتی و معالجه ای با اثر سیستمیک و از گروه مورفولین morfholine   می باشد. این قارچ کش بسیاری از بیماریها بویژه سفیدک سطحی را…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها