شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدفرسایش بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: فرسایش

فرسایش و حفاظت خاک ( قسمت دوم )

برای مطالعه فرسایش و حفاظت خاک ( قسمت اول ) به اینجا مراجعه نمایید نکته ١١ : در زیر قصد داریم مراحل فرسایش را شرح دهیم. یعنی بعد از خرد شدن خاکدانه ها بر اثر انرژی سنتیک قطرات باران و از بین رفتن پیوند بین ذرات، این ذرات آماده انتقال می شوند. در اینجا سه مرحله طی می شود و…

فرسایش و حفاظت خاک ( قسمت اول )

مدیریت فرسایش و حفاظت خاک  مقدمه : هیچ پدیده خاکی در مقیاس جهانی مخرب تر از فرسایش ناشی از باد و آب نیست. از روزگاران ماقبل تاریخ، بشر زخم تازیانه فرسایش خاک را بر پیکر خود به همراه داشته و از پیامد های آن یعنی سوء تغذیه و گرسنگی رنج می برد. تمدن های باستانی با شسته شدن خاک های…