شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدعلفهای هرز برنج بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: علفهای هرز برنج

تولید و کاشت برنج در کشاورزی پایدار ( ق2 )

تولید و کاشت برنج در کشاورزی پایدار   برای مطالعه قسمت اول تولید و کاشت برنج در کشاورزی پایدار به اینجا مراجعه نمایید.   آفت ساقه خوار نواری برنج و کنترل تلفیقی آن ساقه خوار نواری برنج، جدیترین آفت برنج در شمال کشور است که بوته های برنج را در تمام مراحل رشدی آن آلوده میکند. جدای از نقش آن…

روشهای مبارزه با علفهای هرز برنج

روشهای مبارزه با علفهای هرز برنج       الف - پیشگیری: نکاتی که در پیشگیری باید مورد توجه قـرار گیـرد:   اسـتفاده از بـذر کـاملا پـاک و بوجاری شده و فاقد هرگونه بذور علفهـای هـرز، سـبک و سـنگین کـردن بـذور، احداث خزانه در محل مناسب، تهیه زمینی مطلوب، تمیز نمودن کانال و جـویهـای آبیاری، مدیریت صـحیح آبیـاری، اجـازه نـدادن…

error: عدم امکان کپی مطالب