شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسیستم DFT بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سیستم DFT

سیستم NFT

در سال 1965 به وسیله Allen Cooper در انگلستان اجرا شد و تنها تکنیک بدون سوبسترا است که در کشت سبزي و صیفی به صورت تجاري نیز استفاده میشود. به خاطر مشکل هوارسانی ، داخل یک مایع ساکن در روش کشت شناور ، در این روش یک جریان محلول غذایی به صورت یک لایه نازك در حال حرکت است تا…

error: عدم امکان کپی مطالب