شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسیر بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سیر

زراعت سیر ( پرورش و کاشت سیر)

زراعت سیر ( پرورش و کاشت سیر) مقدمه: سیر گیاهی است با خواص دارویی زیاد که از دیرباز در مصر باستان و جنوب شرق آسیا کشت می شده است. این گیاه از خانواده سوسنیان یا لیلیاسه و جزء سبزیجات پیازی است. رومیان قدیم اعتقاد داشتند مصرف سیر توسط جنگجویان باعث شجاعت و جنگ آوری آنان خواهد شد. در حال حاضر…

error: عدم امکان کپی مطالب