شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسیب بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سیب

پرورش درختان سیب پاکوتاه

پرورش درختان سیب پاکوتاه مقدمه امروزه سیاست باغبانی در کشورهای پیشرفته ، استفاده بهینه از منابع آب و خاک و حرکت بسوی احداث باغات متراکم در تمام درختان میوه می باشد. بعنوان مثال درخت سیب با توجه به اصلاح پایه های پاکوتاه ، از اولین درختان میوه ای بوده که بصورت متراکم کشت گردیده و هم اکنون نیز در مقیاس…

error: عدم امکان کپی مطالب