شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسپردارها بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سپردارها

شپشک سان ژوزه

شپشک سان ژوزه Diaspidiotus perniciosus (Comstock)   شپشک سان ژوزه یکی از خطرناکترین سپرداران است که تعـداد زیـادی از درختـان میـوه اعم از دانه دار، هسته دار، غیر مثمر و زینتی حمله مینماید. سپر حشره ماده گرد و بـه قطر حدود ۲ میلیمتر، رنگ عمومی سپر خاکـستری اسـت. سـپرهای پـورگی مایـل بـه قهوه ای پر رنگ که در وسط قرار…

error: عدم امکان کپی مطالب