شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسم سفید بالک بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سم سفید بالک

سفید بالک توت (Aleuroclava jasmini)

مدیریت سفید بالک توت در فضای سبز شهر تهران Aleuroclava jasmini s. I. (Hem.: Aleyrodidae) پیشگفتار فضاهای سبز شهری بخشی تفکیک ناپذیر و ضروری در ساختار شهرها، به ویژه کلان شهرهایی هستند که با حجم بالایی از آلودگی های گوناگون مواجه اند. توسعه فضاهای سبز به منظور کاهش آلودگی ها و تأمین اکسیژن مورد نیاز برای شهروندان و حیات جانوری…

error: عدم امکان کپی مطالب