شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسم زنگ زرد گندم بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سم زنگ زرد گندم

بیماری زنگ زرد گندم ( زنگ خطی یا نواری )

بیماری زنگ زرد گندم یا زنگ نواری گندم ( زنگ خطی گندم ) از مخربترین بیماریهای برگی گندم محسوب میشود. زنگ زرد در صورت وجود شرایط مساعد آب و هوایی و کشت ارقام حساس گندم میتواند خسارت جبران ناپذیری به این محصول وارد کند. بر اساس اصول بیماری شناسی گیاهی، تشخیص صحیح عامل بیماریزا و مبارزه بموقع با آن، اساسی…

error: عدم امکان کپی مطالب