شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسموم موثر روی بید گوجه فرنگی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سموم موثر روی بید گوجه فرنگی

معرفی چند سم حشره کش

موونتو MOVENTO  spirotetramat sc 10% مديريت كاربرد : موونتو حشره كش جديد سيستميك ازگروه كتونول وكلاس شيميايي اسيد تتراميك است كه ازساخت چربي دربدن حشرات جلوگيري بعمل مي آورد. موونتو داراي طيف وسيعي دركنترل آفات مكنده است و پس ازسمپاشي ازطريق آوند چوب وآبكش بطرف بالا و پايين گياه حركت مي كند.موونتو حتي برگ هاي تازه روييده گياه را ازآفات…

  • خانه
  • سموم موثر روی بید گوجه فرنگی
error: عدم امکان کپی مطالب