شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسموم موثر بر علیه آفات بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سموم موثر بر علیه آفات

کلروپیریفوس متیل ( رلدان reldan ec40% )

کلروپیریفوس متیل نام عمومی: chlorpyrifos methyl فرمولاسیون : ec 40% Ld50 :7500mg/kg   این آفت کش در بازار با نام تجاری رلدان reldan ec40%  وجود دارد.از گروه حشره کشهای فسفره آلی و زیر گروه اسید فسفروتیوپیک بوده که دارای خاصیت غیر سیستمیک و اثر تماسی،گوارشی و تنفسی (تدخینی ) می باشد.این سم طیف حشره کشی و کنه کشی قوی داشته…

  • خانه
  • سموم موثر بر علیه آفات
error: عدم امکان کپی مطالب