شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسموم موثر بر روی موشها بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سموم موثر بر روی موشها

موش ورامین

موش ورامین Nesokia indica (Gray and Hardwicke) موش ورامین ( Nesokia indica ) جونده ای است با اندام متوسط که طول سـر و بـدن آن ۱۳٫۵ تـا ۲۰ سانتیمتر و طول دم ۹٫۵۰ تا ۱۳ سانتیمتر یعنی در حدود دو سوم طول بدن میباشـد. دم نسبتاً فلسی و موهای خیلی کم و ظریفـی روی آن دیـده مـیشـود . رنـگ بـدن عمـدتاً…

  • خانه
  • سموم موثر بر روی موشها
error: عدم امکان کپی مطالب