شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسموم شیمیایی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سموم شیمیایی

استوکلر

استوکلر Acetochlor ec 50% نام شیمیایی : chloro-n-ethoxymethyl-6-ethylacet-o-toluidide 2 ماده موثر : علفکش استوکلر از گروه کلر استامید 500 گرم در لیتر به صورت امولسیون شونده سمیت : 2148 mg/kg درجه سمیت : احتیاط   who toxicity class =3 HRAC GROUP :K3 PHI : 40 DAYS ADI : 0/01 MG/KG MRL : 0/1 mg/kg علفکشی است انتخابی , پیش رویشی و…

تری دمورف

تری دمورف نام عمومی : tridemorph فرمولاسیون : 75% EC LD50 :650mg/kg دوره کارنس : 14 تا 34 روز   این قارچ کش در بازار با نام تجاری کالیکسین calixin75% EC موجود است .قارچ کشی است محافظتی و معالجه ای با اثر سیستمیک و از گروه مورفولین morfholine   می باشد. این قارچ کش بسیاری از بیماریها بویژه سفیدک سطحی را…

error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها