شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسفیدک بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سفیدک

تری دمورف

تری دمورف نام عمومی : tridemorph فرمولاسیون : 75% EC LD50 :650mg/kg دوره کارنس : 14 تا 34 روز   این قارچ کش در بازار با نام تجاری کالیکسین calixin75% EC موجود است .قارچ کشی است محافظتی و معالجه ای با اثر سیستمیک و از گروه مورفولین morfholine   می باشد. این قارچ کش بسیاری از بیماریها بویژه سفیدک سطحی را…

سفیدک حقیقی رز

برگهای مبتلا ناصاف ، چین دار و رنگ برگ مخصوصا" در محل ابتلاء تغییر می یابد و سبز طبیعی خود را از دست داده و به رنگ قرمز و سرنجام قهو های می گراید .غنچه گل قبل از شکفتن و یا پس از باز شدن ممکن است مورد حمله قرار گیرد و در حالت اول جام گل از پوشش سفید قارچی که…

error: عدم امکان کپی مطالب