شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدسرخشکیدگی پسته بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: سرخشکیدگی پسته

سرخشکیدگی درختان پسته

بیماری سرخشکیدگی درختان پسته در ایران مقدمه : سرخشکیدگی درختان پسته یک بیماری جدی در مناطق پسته کاری می باشد که اکثر ارقام پسـته کـه در شرایط نامطلوب رشد میکنند، به آن مبتلا میگردند. به طور کلی این بیماری در سالهایی که شـرایط آب و هوایی و همچنین محیطی مناسب برای رشد درختان پسته وجود نداشته باشد از شدت بیشـتری…

error: عدم امکان کپی مطالب