شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدساختمان بدن زن بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: ساختمان بدن زن

تشریح ساختمان بدن زنبور عسل

تشریح ساختمان بدن زنبور عسل از سه نظر ساختمان بدن زنبور عسل را می توان تشریح کرد. از نظر ساختمان خارجی از نظر ساختان داخلی از نظر مهم ترین غده ها   بخش خارجی ساختمان بدن زنبور عسل بدن هر زنبور عسل از سه قسمت مختلف تشکیل می شود، سر، سینه و شکم. سر: در جلوترین قسمت بدن قرار داشته…

error: عدم امکان کپی مطالب