شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدزنجره خرما بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: زنجره خرما

زنجرک خرما و بررسی راهکارهای کنترل آن

مقدمه خرما یکي از محصولات مهم باغي است که داراي سابقه کشت طولاني در ایران و جهان مي باشد. خرما از دیرباز مورد توجه انسان بوده بطوري که در ادیان و کتاب مقدس از آن بعنوان درخت زندگي نام برده شده است. کشور ایران با سطحي بالغ بر ۲۳۰ هزار هکتار و تولیدي حدود هشتصد هزار تا یک میلیون تن…

error: عدم امکان کپی مطالب