شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدزنبورداری مدرن بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: زنبورداری مدرن

عوامل مهم در پرورش و نگهداری زنبور عسل

عوامل مهم در پرورش و نگهداری زنبور عسل عوامل مهمی که اساس پرورش و نگهداری زنبور عسل را تشکیل می دهند، عبارتند از: چراگاه : برای برداشت محصول عسل بیشتر باید به اولین عامل مؤثر یعنی چراگاه های زنبور عسل توجه داشت. آب و هوا : وضعیت هوارا نیز می توان دومین عامل مؤثر شمرد. چگونگی چراگاه های زنبورداری و…

error: عدم امکان کپی مطالب