شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدزنبورداری صنعتی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: زنبورداری صنعتی

مهمترین نژادهای زنبور عسل

مهمترین نژادهای زنبور عسل زنبور عسل جزو شاخه بندپایان و از رده حشرات و زیر رده بالداران و گروه حشرات با دگردیسی کامل و راسته یا ردیف بال غشاییان و بالا خانواده Apoidea و خانواده یا تیره Apididae و جنس زنبور Apis است. لینه، طبیعی دان سوئدی برای اولین بار برای تقسیم بندی حیوانات از دو نام استفاده کرد. نام…

error: عدم امکان کپی مطالب