شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدزمان کود دهی به چغندر قند بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: زمان کود دهی به چغندر قند

تغذیه چغندرقند و توصیه کودی چغندر قند (قسمت اول)

تغذیه چغندرقند و توصیه کودی چغندر قند (قسمت اول) گیاهان از جمله چغندر قند عناصر مورد نیاز خود را از راه ها و به روش های مختلف تامین می کنند. به طوری که عناصر اکسیژن ، هیدروژن و کربن را از هوای جو (اتمسفر) و یا آب آبیاری تامین می کند. گیاهان عناصر نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم ، گوگرد…

  • خانه
  • زمان کود دهی به چغندر قند
error: عدم امکان کپی مطالب