شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروش کنترل بیماری گموز در باغات پسته بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روش کنترل بیماری گموز در باغات پسته

بیماری گموز پسته ( انگومک یا شیره سیاه پسته )

بیماری گموز پسته ( انگومک یا شیره سیاه پسته ) مقدمه در بین بیماري هاي پسته در ایران، پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه هاي مختلف قارچ فیتوفتورا باعث خسارت شدید در باغ هاي آلوده می گردد و لذا داراي اهمیت ویژه اي است. بیماری گموز پسته یا انگومک ( شیره سیاه پسته ) در ایران، اولین بار در…

  • خانه
  • روش کنترل بیماری گموز در باغات پسته
error: عدم امکان کپی مطالب