شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروش هرس کردن درخت انار بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روش هرس کردن درخت انار

احداث باغ انار ( قسمت اول )

احداث باغ انار ( قسمت اول ) مقدمه انار با نام علمی Punica granatum L. درخت کوچکی است که در اقلیمهاي خشک و نیمه گرمسیري و مدیترانه اي داراي رشد و باردهی خوبی میباشد. قسمتهاي وسیعی از سرزمین ما که در محدوده کویر مرکزي ( دشت کویر و کویر لوت ) واقع شده داراي شرایط آب وهوایی خشک و نیمه…

  • خانه
  • روش هرس کردن درخت انار
error: عدم امکان کپی مطالب