شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروش های مدیریت بیماریهای گوجه فرنگی بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روش های مدیریت بیماریهای گوجه فرنگی

مهمترین بیماریهای گوجه فرنگی

مهمترین بیماریهای گوجه فرنگی       پژمردگی فوزاریومی ( Fusarium wilt ) عامل ایجاد کننده بیماری: قارچ Fusarium oxysporum علائم بیماری: پژمردگی فوزاریومی یکی از بیماری های مهم گوجه فرنگی می باشد. در این بیماری برگ های پایینی و مسن تر گیاه زرد و پژمرده می شوند. این بیماری سرانجام به کل گیاه سرایت می کند. همچنین در این…

  • خانه
  • روش های مدیریت بیماریهای گوجه فرنگی
error: عدم امکان کپی مطالب