شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروش صحیح چالکود کود بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روش صحیح چالکود کود

چالکود روشی موثر برای تغذیه درختان میوه

چالکود روشی موثر برای تغذیه درختان میوه روش چالکود نوع خاصی از جایگزینی موضعی کودها می باشد. در این روش نزدیک ریشه درخت چاله هایی حفر شده ، سپس با مخلوط کودهای آلی و شیمیایی پر می شود. راندمان و کارآئی مصرف کود در روش چالکود ، بمراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد. چون ریشه ها مستقیماً…

error: عدم امکان کپی مطالب