شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروش ساخت تراریوم بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روش ساخت تراریوم

تراریوم ( باغهای درون شیشه ای )

مقدمه باغ شیشه ای اصطلاحی است که امروزه براي کشت گیاهان در محفظه هاي شیشه ای به کار می رود. این عمل ضمن جالب بودن بسیار سرگرم کننده بوده و تنها روشی است که گیاهان آپارتمانی در محیط بسته و در اتمسفر نسبتاً عاري از آلودگی رشد می نمایند. چندانکه میدانیم کمبود آب موجب پژمردگی و خشک شدن گیاه شده…

error: عدم امکان کپی مطالب