شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروش رولفز بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روش رولفز

روشهای پایش و ارزیابی بیماریهای گندم و جو

راهنمای پایش، یادداشت برداری و ارزیابی بیماریهای مهم گندم و جو در مزرعه و گلخانه پیشگفتار بر اساس آمار ارایه شده در فهرست بیماریهای گندم ( وب سایت انجمن بیماری شناسی گیاهی آمریکا )  ، تاکنون ۷ باکتری، ۴۹ قارچ، ۱۲ نماتد، ۳۷ ویروس، یک مایکوپلاسما و یک گیاه انگل گلدار به عنوان بیمارگرهای گندم در دنیا گزارش شده اند.…

error: عدم امکان کپی مطالب