شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای کوددهی باغات انگور بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای کوددهی باغات انگور

مدیریت تغذیه انگور ( قسمت دوم )

تغذیه انگور ( قسمت اول ) را در اینجا مشاهده کنید     نیاز غذایی انگور براساس متوسط عملکرد در کشور و شرایط محیطی منطقه   آذربایجان شرقی   کمبود عناصر غذایی در خاک تاکستانها   بــه طــور کلــی میتــوان گفــت کــه در خــاک مناطــق زیــر کشــت انگــور در آذربایجــان، کمبــود عناصر ، کربــن آلــی، فســفر، آهــن و تــا حــدودی…

  • خانه
  • روشهای کوددهی باغات انگور
error: عدم امکان کپی مطالب

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

پشتیبانی واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

کانال تلگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

پیج اینستاگرام شرکت

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها