شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای کنترل بیماریهای پسته بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای کنترل بیماریهای پسته

سرخشکیدگی درختان پسته

بیماری سرخشکیدگی درختان پسته در ایران مقدمه : سرخشکیدگی درختان پسته یک بیماری جدی در مناطق پسته کاری می باشد که اکثر ارقام پسـته کـه در شرایط نامطلوب رشد میکنند، به آن مبتلا میگردند. به طور کلی این بیماری در سالهایی که شـرایط آب و هوایی و همچنین محیطی مناسب برای رشد درختان پسته وجود نداشته باشد از شدت بیشـتری…

  • خانه
  • روشهای کنترل بیماریهای پسته
error: عدم امکان کپی مطالب