شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای کنترل ابریشم باف ناجور بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای کنترل ابریشم باف ناجور

ابریشم باف ناجور

Lymantria Dispar L Syns : porthetria dispar L. Ocneria dispar L (LYMANTRIIDAE, LEP) تاریخچه، درختان مورد حمله و طرز خسارت : پروانه ابریشم باف ناجور، که به انگلیسی آن‌را Gypsy moth می‎نامند، احتمالاً از دیر زمان در ایران نیز وجود داشته و در واقع یکی از آفات مهم درختان جنگلی بشمار می‌رود. مریم تقوی دانشجوی رشته گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی…

  • خانه
  • روشهای کنترل ابریشم باف ناجور
error: عدم امکان کپی مطالب