شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای کشت زعفران بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای کشت زعفران

زعفران

كاشت،داشت و برداشت زعفران سخن نویسندگان در سالهای اخیر استفاده از زعفران در صنایع غذایی علیرغم قیمت بالای آن افزایش چشمگیری داشته است که دلیل این امر تمایل مصرف کنندگان به استفاده از فرآوردههای طبیعی میباشد. کشور ایران با بیش از 90 درصد از تولید جهانی زعفران ، بزرگترین تولید کننده و صادرکننده زعفران در دنیا به شمار میرود. لذا…

error: عدم امکان کپی مطالب