شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای هرس بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای هرس

هرس کردن درخت گردو

هرس کردن شامل دو مرحله ميباشد. 1-هرس فرم درخت گردو2- هرس باردهي درخت گردو 1-هرس فرم: در سالهاي اوليه ي رشد نهال صورت ميگيرد بدين صورت است که از فاصله 5/1متري نهال سر برداري ميشود و محل بريدگي با چسب باغباني پوشانده ميشود.که اين امر باعث رشد شاخه هاي جانبي درخت گردو ميشود.در سالهاي بعد نيز تعداد شاخه ها کمتر…

دستور العمل هرس درختان پهن برگ

دستور العمل هرس درختان پهن برگ مقدمه: اكثر درختان و درختچه هاي زينتي، اگر تحت شرايط محيطي مناسب بدون دخالت انسان رشد كنند، پس از چند سال تبديل به درختان و درختچه هايي با شاخ و برگ متراكم خواهند شد كه چه از نظر ميزان و كيفيت گلدهي و چه از نظر شكل ظاهري مطلوب نخواهند بود . در اينگونه…

error: عدم امکان کپی مطالب