شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای مدیریت شپشک در باغات بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای مدیریت شپشک در باغات

شپشک نخودی بادام

شپشک نخودی بادام Didesmococcus unifasciatus Archangelskaya     مشخصات   حشره ماده شپشک نخودی بادام ( Didesmococcus unifasciatus Archangelskaya ) در شروع تخم گداری به رنگ قهوه ای تیره بـا جـلای خفیـف بـنفش است. در این زمان در سطح پشتی بـدن مـاده دو ردیـف فرورفتگـیهـای کـم و بـیش مشخص از سر تا صفحه خروجی به چشم میخورند. در بخـش عقبـی بـدن…

  • خانه
  • روشهای مدیریت شپشک در باغات
error: عدم امکان کپی مطالب