شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای مدیریت تنش شوری بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای مدیریت تنش شوری

الگوی کاشت مناسب در اراضی شور

مقدمه: در اين مقوله بسيار كوتاه نويسنده سعي دارد كه باتوجه به مسائل موجود و گردآوري مطالب اين مسئله را مورد بررسي قرار داده وپاسخ برخي از سوالات را درمورد اراضي شور تا حدودي دادشود. سرزمين پهناور ايران  منابع آبي و خاكي فراواني را در خود جاي داده كه بخشي از آن براي كشاورزي چندان مناسب نبوده و هر نوع…

  • خانه
  • روشهای مدیریت تنش شوری
error: عدم امکان کپی مطالب