شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای مدیریت بیماریها در باغات بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای مدیریت بیماریها در باغات

پوسیدگی قهوه ای ریشه

نام دیگر بیماری: پوسیدگی ریشه بلوط ، پوسیدگی بند کفشی ، پوسیدگی آرمیلاریایی پوسیدگی قهوه ای ریشه در سراسر جهان به ویـژه در منـاطق معتدلـه و حـاره ای گـسترش دارد. این بیماری توسط قارچ بازیدیومیـست Armillaria mellea (Vahl), Kummer Sensu Stricto معروف به قارچ عسلی ایجاد میشود. این قارچ متعلق به راسته قـارچهـای کلاهکـدار (اگاریکال) است و کلاهک آن پس…

  • خانه
  • روشهای مدیریت بیماریها در باغات
error: عدم امکان کپی مطالب