شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای مدیریت آفات در باغات زیتون بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای مدیریت آفات در باغات زیتون

پروانه چوبخوار زیتون

Euzopherodes vapidella Mann (Lepidoptera: Pyrlidae)   این حشره به عنوان آفتی جدید برای زیتون‎کـاری‎‏هـای جهـان و از جملـه ایـران، مطرح گردیده است. در سال‏های اخیر و پس از توسعه‎ی کشت زیتون، به‎خـصوص در استان فارس با افزایش جمعیت روبه‏رو شده و در حال حاضر در شهرسـتان‏هـای فـسا، کازرون، استهبان، سروستان، جهرم و اطراف شـیراز بـه درختـان زیتـون خـسارت وارد می‎کند.…

  • خانه
  • روشهای مدیریت آفات در باغات زیتون
error: عدم امکان کپی مطالب