شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای مبارزه با کرم سفید ریشه بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای مبارزه با کرم سفید ریشه

کرم سفید ریشه

 کرم سفید ریشه Polyphylla ollivieri White grub Coleoptera: Scarabaeidae کرم سفید ریشه در زیر خاک از ریشه گیاهان تغذیه میکند. این آفت در اکثر نقاط ایران و بیشتر در نواحی سردسیر یافت میشود و از آفات مهم گیاهان زراعی ، درختان میوه و درختان غیر مثمر هستند. این آفت در اکثر مناطق پرورش میوه وجود دارد و همه ساله خسارت…

  • خانه
  • روشهای مبارزه با کرم سفید ریشه
error: عدم امکان کپی مطالب