شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدروشهای انبار داری میوه انار بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: روشهای انبار داری میوه انار

احداث باغ انار ( قسمت دوم )

احداث باغ انار ( قسمت دوم )   در قسمت اول احداث باغ انار به مباحثی همچون تاریخچه انار - خواص انار - ارقام انار - هرس انار - پیوند انار - آبیاری انار - اصلح خاکهای باغ انار و غیره پرداحتیم . در ایم پست به ادامه مطالب مربوط به انار با تمرکز بر بخش آفات و بیماریهای انار…

  • خانه
  • روشهای انبار داری میوه انار
error: عدم امکان کپی مطالب