شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدرروش تهیه قارچ Beauveria bassiana بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: رروش تهیه قارچ Beauveria bassiana

کنترل زیستی سن گندم در مکان های زمستان گذران

کنترل زیستی سن گندم در مکان های زمستان گذران چكیده   سن گندم یکی از مهمترین آفات غلات، بخصوص گندم و جو، در اکثر نقاط کشور ایران میباشد. هرسال برای کنترل این آفت سم پاشی می شود. یکی از روشهای کنترل این آفت کنترل بیولوژیکی در پناهگاه های زمستانه با استفاده از قارچ بووریا باسیانا می باشد. در این دستورالعمل…

  • خانه
  • رروش تهیه قارچ Beauveria bassiana
error: عدم امکان کپی مطالب