شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجدرانمن ranman بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: رانمن ranman

رانمن

Ranman sc40% رانمن 40% سوسپانسیون قارچ کشی جدید برای کنترل سفیدک داخلی کم نصرف , کم خطر , با دوام و با اثر رانمن طیف گسترده ای از قارچها را کنترل میکند که مهمترین آنها شامل موارد زیر است : رانمن قارچ کشی است با نحوه اثر منحصر به فرد و بسیار موثر برای کنترل سفیدک داخلی و بیماریهای برگی…

error: عدم امکان کپی مطالب