شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددلایل نفخ دام بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دلایل نفخ دام

نفخ دام

نفخ دام نفخ دام چیست؟ نفخ یک ناهنجاری در نتیجه انباشتگی گاز در دو قسمت ابتدایی معده نشخوار کنندگان (شکمبه و نگاری) میباشد, تولید گاز(ابتدا دی اکسید کربن و متان) نتایج طبیعی مراحل تخمیری میباشد. گاز حاصل از طریق آروغ زدن حیوان خارج میشود اما اگر به دلایلی دام قادر نباشد گاز اضافی را خارج کند فشار گاز در شکمبه…

error: عدم امکان کپی مطالب