شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددستورالعنل مبارزه با مینوز بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دستورالعنل مبارزه با مینوز

مینوز لکه مارپیچی ثانوی

Stigmella malella Stainton. (Lep., Nepticulidae) مشخصات عرض حشره با بالهای باز 4 تا 5 میلیمتر، رنگ بالهای جلویی قهـوه ای تیـره کـه یک نوار روشن نازک عرضی هر بال را به دو نیمه تقسیم میکند. بالهای زیری به شکل نوار باریک و نوک تیز در آمده و دو حاشیه آن با ریشکهای بلند تزیین شده اند . تخم عدسی شکل…

  • خانه
  • دستورالعنل مبارزه با مینوز
error: عدم امکان کپی مطالب