شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجددستورالعمل مبارزه با سفیدک ها بایگانی - شرکت کشاورزی و دامپروری سرافراز هزارمسجد

برچسب: دستورالعمل مبارزه با سفیدک ها

سفیدک دروغی انگور

سفیدک دروغی انگور - سفیدک داخلی انگور - سفیدک کرکی انگور     اھمیت بیماری سفیدک کرکی انگور : سفیدک کرکی انگور یا سفیدک دروغی انگور و یا سفیدک داخلی انگور یکی از خطرناکترین بیماریهای انگور بوده و در بیشتر کشورهای دنیا بویژه در مناطق مرطوب شیوع دارد و در صورت مساعد بودن شرایط میتواند خسارت زیادی به محصول انگور…

  • خانه
  • دستورالعمل مبارزه با سفیدک ها
error: عدم امکان کپی مطالب